Projectoproep Digitalisering Woonzorgcentra

De vier koepelverenigingen ouderenzorg, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Zorgnet Vlaanderen vzw, de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg vzw en FERUBEL Vlaanderen vzw hebben samen bijgedragen aan de opmaak van een roadbook voor de informatisering van de Vlaamse woonzorgcentra en dit op initiatief van en in goed overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Om delen van het roadbook te realiseren, met door de Vlaamse overheid beschikbaar gestelde  middelen, treden de vier koepels op als een tijdelijk consortium, gebonden door een consortiumovereenkomst. Dit consortium werd speciaal opgericht voor dit ICT-initiatief, om op deze manier met het initiatief alle door Vlaanderen erkende woonzorgcentra te bereiken en op gelijke wijze te behandelen, onafhankelijk van “zuil” of rechtsvorm (openbaar, vzw of privé). De betrokken koepelverenigingen (zie hieronder) vertegenwoordigen gezamenlijk quasi de totaliteit van alle woonzorgcentra.

In samenwerking tussen het consortium en de Stuurgroep van het programma wordt via verschillende kanalen een oproep gedaan voor indiening van aanvragen van projecten, prioritair voor deze zorgthema’s:

–        Transmurale zorg: informatiedoorstroming tussen de voorzieningen en met de zorgverstrekkers (incl. tussen WZC).
–        Zorgplanning: multidisciplinaire samenwerking binnen de muren van het WZC
–        Kwaliteitsbeleid: ondersteuning van het kwaliteitsbeleid door ICT toepassingen.
–        Apotheek: informatiseren van  het intern medicatieproces (voorschrijven – bewaren – distribueren – toedienen)

Centraal in de informatisering staat het Elektronisch BewonersDossier (EBD).  Meer detail is te vinden in het Roadbook dat zal gepubliceerd worden tezamen met de projectenoproep.

Daarbij zijn aandachtspunten, o.a.:
afstemming van de gegevensstromen op reeds bestaande of nog op te richten overheidskanalen en –gegevensbronnen is cruciaal. We denken hierbij aan de eHealth-basisdiensten en Vitalink.
gebruik maakt van technische en semantische standaarden met duurzaam karakter
projectresultaten genereert die compatibel zijn met de huidige oplossingen in de markt
aanleiding geeft tot een verbeterde registratie van de zorgactiviteiten

Door het consortium en de Stuurgroep is een procedure uitgewerkt voor evaluatie van de ingediende projectaanvragen, o.a.
voor de indiening van de projecten moet gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier met de verschillende criteria.
de evaluatie zal worden uitgevoerd door een selectiecomité, samengesteld uit een afgevaardigde van elk van de koepels, vier onafhankelijke experten en de voorzitter van de stuurgroep of zijn afgevaardigde.

De aanvragen moeten uiterlijk op donderdag 15/05/2014 om 12 uur zijn ingediend. Er zullen (identieke) informatiesessie’s plaatsvinden op donderdag 27/03 10u30-12u30 in de Raadzaal van het Provinciehuis te Leuven  en op vrijdag 28/03/2014 14u00-16u00 in het WZC Veilige Have Auditorium te Aalter,  inclusief een vraag en antwoord-sessie. De vragen die daar zullen behandeld worden zijn de vragen die door de geïnteresseerden tegen uiterlijk vrijdag 14/03/2014 werden bezorgd per mail aan eWZC@vlaanderen.be. Bovendien kunnen de geïnteresseerden terecht bij de koepels voor ondersteuning en begeleiding van de indieningen.

Coördinatie eWZC
Consortium van koepelverenigingen Ouderenzorg
Guimardstraat 1
1040 Brussel
eWZC@wvg.vlaanderen.be

Geplaatst op 3 maart 2014, in Uncategorized. Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: