Categorie archief: Stageprogramma

MIC stageprogramma voor eindejaarsstudenten

Ontdek&LeerMicrosoft Innovation Center Vlaanderen vzw heeft als doel innovatie en ondernemerschap  op basis van informatie technologie te stimuleren in de regio Vlaanderen. De studenten van vandaag zijn de ondernemers en werkkrachten van morgen.  Het spreekt dan ook voor zich dat deze doelgroep binnen het MIC- programma bijzondere aandacht verdient. Dit programma richt zich tot Bachelors ICT en technologie.

Ontdek hier wat het MIC-programma voor laatstejaarsstudenten concreet inhoudt.

Wat

MIC Vlaanderen biedt met dit programma een antwoord aan KMO’s en zorginstellingen  die een concrete vraag hebben naar de uitwerking van een ICT project , maar niet over de tijd, ervaring, of kortweg niet  over de middelen of gepast werkkader beschikken om een stageproject te begeleiden.

Voorwaarde

Het programma kan pas worden toegepast  indien de opdracht op voorhand een beschreven toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf en/of zorginstelling.

Voor wie

 • Zorginstellingen, KMO’s en Start-ups 
 • Kennisinstellingen 
 • ICT Thesisstudenten (professionele bachelor) 
 • Partners van het MIC

De manier van samenwerking wordt onderbouwd en gegarandeerd aan de hand van een gedragscode die door alle betrokken partijen wordt onderschreven bij het begin van de samenwerking . De gedragscode vermeldt de evolutie alsook de engagementen van de betrokken partijen.

Beoogde win-win voor de verschillende partijen :

Student :  

 • levert op een  innovatieve en creatieve manier een effectieve toegevoegde waarde aan een bedrijf/zorginstelling 
 • wordt op een spontane manier begeleid in  het professionele zakendoen 
 • ontvangt gerichte coaching om op een effectieve en efficiënte manier zichzelf in de arbeidsmarkt te valoriseren aan de hand van specifieke opleidingen (zowel technisch als business)

Bedrijf/Zorginstelling : 

 • kan zich concentreren op de oplossing van het door hen geformuleerde probleem, zonder zich druk te moeten maken over de structurele omkadering, begeleiding en kosten inherent aan het werken met een thesisstudent 
 • ontvangt een oplossing voor een  bepaald probleem op een efficiënte en professionele  manier
 • leert samenwerken met een eventuele potentiële medewerker, zonder risico’s 

Kennisinstelling :

 • verkrijgt extra kwalitatieve stageplaatsen  
 • kan toegevoegde waarde aanbieden aan studenten door actieve samenwerking met de bedrijfswereld 
 • kan de betreffende laatstejaarsstudenten een doeltreffende, vanuit het bedrijfsleven gestuurde extra begeleiding aanbieden 
 • biedt een extra dimensie aan het profiel van de laatstejaarsstudenten doordat de student de mogelijkheid krijgt tot het behalen van extra certificaten, zonder extra kosten

Praktische doeldefiniëring

De hele opzet van het programma is om de student te leren zichzelf te ontdekken op professioneel vlak. 

 • Hoe snel capteer ik nieuwe informatie en zet ik het om naar de praktijk ? 
 • Hoe kan ik mijn capaciteiten omvormen naar een toegevoegde waarde voor de organisatie waarvoor ik werkzaam ben
 • Hoe worden mijn capaciteiten gedragen door de markt ? 
 • Schuilt er in mij een potentiële ondernemer ?

Om dit te realiseren krijgt de student ook de mogelijkheid soft skills te ontwikkelen. De laatste periode van de stage is grotendeels gewijd aan het vinden van een geschikte job. Ervaring uit andere MICs leert ons dat de meeste studenten, indien ze niet zelf een bedrijf opstarten, reeds een job gevonden hebben vòòr het einde van de stage of een combinatie van de 2 pistes opzetten.

 
Professioneel MIC Certificaat

Elke student krijgt aan het einde van de stage een MIC-certificaat. Dit geldt als extra aanbeveling en beschrijft de opgedane praktische ervaring van de student.

 
Programmaverloop en werking

De student zal voor 50 % aanwezig zijn op het MIC, en 50 % op het bedrijf.
 
De gedefinieerde projecten situeren zich binnen eigentijdse en innovatieve oplossingen, zoals Mobile devices, web 2.0, apps, .Net, Natural User Interface, Cloud Computing, etc..

Afhankelijk van het project zal het MIC de benodigde technieken en tools op vlak van hardware en software voorzien. Daarbij wordt de student vertrouwd gemaakt met werkmethodes bij de aanpak van een bepaald probleem en geniet hij/zij bijkomend van technische en business opleidingen.
 
Projectdefiniëring

Elk project wordt door MIC Vlaanderen goed in kaart gebracht. Het MIC biedt daarom 1 halve dag gratis pré-analyse van het project aan, uitgevoerd door een Microsoft expert alvorens het project met de student van start gaat. Het bedrijf zelf wordt ook begeleid in de opzet van zijn doelstellingen. Op die manier wordt een goed begrip van het probleem en de toepasbaarheid binnen de processen van de organisatie in kaart gebracht. Alvorens de student start met de concrete programmatie zal hij door MIC Vlaanderen voldoende uitleg krijgen over het project zodat de student een begrip krijgt van de manier waarop zijn oplossing een meerwaarde krijgt in het geheel van processen van het bedrijf of organisatie. Op die manier streven we the right match na tussen de student en het bedrijf teneinde een zo hoog mogelijke ROI te behalen.

Project uitwerking

De student krijgt een vaste coach toegewezen alsook een MIC-mentor.
Elke stagiair krijgt de mogelijkheid om zijn projectopvolging op een eigen manier uit te stippelen om op die manier zijn doel te bereiken. Hierin wordt hij bijgestaan door de MIC coaches en mentors. Hij zal gevraagd worden zijn aanpak in een presentatie toe te lichten.

Elke programmatie van een project wordt op regelmatige basis onderworpen aan een professionele architect, gespecialiseerd in de specifieke Microsoft applicatie. Indien er meerdere projecten lopen welke op dezelfde applicatie gebaseerd zijn, dan zal de coaching in groep gebeuren zodat men leert van elkaar. Bedoeling is ook om de studenten kritisch met hun eigen applicatie te leren omgaan.

 

Meer informatie contacteer:
Leen.verschraegen@micvlaanderen.be, 0475/381538
Geert.alders@micvlaanderen.be, 0498/706096

%d bloggers liken dit: