Categorie archief: Uncategorized

Nieuwe innovatieve opleidingen bij PXL-IT

PXL

Hogeschool PXL Hasselt profileert zich sterk op state-of-the-art technologie.

Het departement PXL-IT biedt vanaf dit academiejaar enkele unieke en innovatieve kortlopende opleidingen aan:

 

Verder biedt de school ook een nieuwe inhoud aan binnen het postgraduaat mobiele applicatieontwikkeling.

Overheid als platformbouwer voor innovatie in de zorg

De Vlaamse en Federale overheden spelen duidelijk een proactieve rol in de informatisering van de zorgsector. Wat betekent dat voor jonge technologiestartups? Kan de overheid als concurrent beschouwd worden, aangezien zij zelf ICT-diensten ontwikkelt en aanbiedt? Of biedt de overheid net opportuniteiten voor startups?  We vragen het aan Dominique Dejonckheere, Program Manager ICT van Zorg en Gezondheid.  Dominique leidt al 10 jaar de ICT-stafdienst en is mee verantwoordelijk voor de ICT-strategie van de Vlaamse overheid voor gezondheid en welzijn. De kernprogramma’s waar hij op focust situeren zich rond gegevensdeling binnen de eerste en tweede lijn, met de residentiële sector en de thuiszorg.

Om van start te gaan: welke initiatieven neemt de overheid om ICT-gerelateerde innovatie in de zorg te stimuleren?

Er is duidelijk nood aan innovatie. Tot voor kort was het voor burgers net zo moeilijk om aan hun patiëntengegevens te raken als dat 50 jaar geleden was voor hun bankverrichtingen. De financiële sector heeft jaren geleden al een volledige omslag gemaakt met o.a. internetbankieren. De zorgsector staat op dat vlak nog in de kinderschoenen. De laatste jaren trekt de overheid en de sector duidelijk de kaart van een multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling. De patiënt staat daarbij als mederegisseur van zijn gegevens. Veel tijd ging naar het opzetten van een noodzakelijk platform waar de gegevens uit de eerstelijn 24/7 beschikbaar zijn voor andere actoren. Er werd ook veel aandacht besteed aan de basiscomponenten om de veiligheid en het vertrouwen van de patiënt te kunnen garanderen. Artsen hebben bijvoorbeeld niet de ICT-infrastructuur om hun data continu beschikbaar te stellen. De resultaten van deze initiatieven worden langzaam zichtbaar.

Een wetgevend kader dus?

Meer dan dat alleen. Ten eerste heeft de Vlaamse overheid gezorgd voor een visie en strategie die aangeeft wat de evoluties moeten zijn voor de komende jaren. Er zijn de visietekst en het actieplan eZorgzaam Vlaanderen. Het Zorgvernieuwingsplatform van Flanders’ Care zette in 2012 haar visie op gegevensdeling via ICT in de zorg in dit actieplan uiteen. Daarnaast is er ook het actieplan van de federale rondetafel eGezondheidszorg dat goedgekeurd werd door alle bevoegde ministers op een Interministriële Conferentie Volksgezondheid in 2013.

Dit alles wordt ook verankerd in het decreet over hoe het netwerk voor digitale gegevensdeling in de zorg georganiseerd zal worden. Met de goedkeuring van het decreet hebben we nu ook een globaal kader voor het delen van zorggegevens tussen zorg- en hulpverleners en formaliseren we de nodige structuren. Vroeger diende dit op projectniveau geregeld worden.

Waarom is de gegevensdeling van gezondheidinformatie zo belangrijk?

De gegevensdeling zal leiden tot een betere en efficiëntere zorg in functie van de gebruiker. De zorg- en hulpverleners zullen namelijk beschikken over accurate en actuele informatie.

Betere en verantwoorde zorg is niet de enige drijfveer voor deze projecten. Het gaat ook over betere samenwerking en betere organisatie, over veiligheid en over de rechten van de patiënt.

Kan u iets meer vertellen over de praktische uitwerking van deze initiatieven?

Op vlak van technologische evoluties zijn er de platformen en systemen voor gegevensdelingbinnen de eerste lijn en de tweede lijn zoals Vitalink, het Waalse Intermed en de lokale hubs van de ziekenhuizen. Deze worden verder uitgebouwd en op elkaar afgestemd – en moeten gekoppeld worden met de software van de zorgactoren. Hier zijn een aantal initiatieven belangrijk zoals bijvoorbeeld het federale labelingprogramma, en vanuit Vlaamse kant de oproep naar koepelorganisaties om als uniek aanspreekpunt op te treden naar softwareleveranciers toe. Dit creëert niet alleen duidelijkheid voor de software-industrie maar ook een dynamiek. Verder moeten startups weten dat er nu een uniforme technische connector beschikbaar is, die de integratie tussen hun gebruikerstoepassingen en platformen zoals Vitalink sterk vergemakkelijkt. We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen de business toepassingen van de sector enerzijds, én de eHealth bouwstenen en basisdiensten anderzijds. Die laatste moeten ervoor zorgen dat toepassingen op een uniforme en vooral veilige manier gegevens kunnen uitwisselen als de toegankelijkheid en de centrale rol voor de patiënt kunnen verzekeren (denk maar aan de basisdiensten voor gebruikers- en toegangsbeheer, bewijs therapeutische relatie, systeem voor exclusies etc.). Startups moeten deze beter leren kennen en gebruiken.

De overheid neemt ook zelf initiatief om de innovatiestroom te stimuleren met initiatieven zoals Flanders’ Care, MIC Vlaanderen en de iMinds Health poot. Via die laatste wil de overheid ook een proeftuinomgeving voorzien die dit ondersteunt en de baan verder vrijmaakt voor een verdere standaardisering.

Wat zijn de mogelijke opportuniteiten voor technologiestartups?

Het is de expliciete keuze van Vlaanderen om geen eindgebruikerssoftware te bouwen. De software-industrie speelt hierin de belangrijke rol. De overheid bouwt het basisplatform waarop verschillende projecten gerealiseerd kunnen worden. Dus vanuit Vlaanderen is er Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid, voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Via het patiëntenluik van de mutualiteiten worden de gegevens ook op een veilige manier ontsloten naar de patiënt zelf. Voor de zorgverstrekkers en voorzieningen vereisen we een system-to-system integratie. De meeste softwareleveranciers leggen nu de laatste hand aan de optimalisatie van hun software voor het delen van het medicatieschema. Zij werken op een grotere gebruiksvriendelijkheid en een diepgaandere integratie. Naast het medicatieschema zijn er ook zo’n 14 miljoen vaccinatiegegevens van 2 miljoen Vlamingen, vooral kinderen en jongeren, raadpleegbaar via Vitalink. Ook is men nu bezig aan het inbouwen van de Sumehr, het samenvattend medisch dossier, dat gedeeld kan worden door artsen.

Voor deze eerste twee projecten, het medicatieschema en de vaccinatiegegevens, is er ook een proeftuinomgeving waar innovatieve spelers op een veilige manier nieuwe diensten op dit type van gegevens kunnen ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan een remindersysteem voor herhaalvaccinaties. Ook voor andere, nieuwe innovatietrajecten kunnen we beslissen om daarvoor een proeftuinomgeving van Vitalink beschikbaar te stellen. Op die manier laten we zeker ruimte voor technologiestartups.

Zijn er opportuniteiten voor mobiele toepassingen?

We zijn bij mobiele toepassingen ook nog steeds gebonden aan het vereist inloggen met de elektronische identiteitskaart op de voorzieningen. Er lopen een aantal piloten, o.a. onder stimulans van Flanders’ care waar een mobile device wel kan gekoppeld worden in de voorziening.

Voor de individuele zorgverstrekkers en voor de burger moet men concreet zoeken naar haalbare oplossingen. Deze problematiek was reeds ter discussie op het event “eHealth Goes Mobile” van 2 oktober 2013. Het eHealth-platform is bereid om in samenwerking met de gezondheidssector en softwareproducenten een platform te ontwikkelen voor mobile app development.

In de toekomst zou de patiënt zelf bepaalde laboresultaten moeten kunnen inkijken, zonder daarvoor steeds contact te moeten opnemen met de arts. Ook zou de patiënt via mobiele toepassingen zelf bijvoorbeeld hun telemonitoring parameters moeten kunnen verzamelen. En zou ook de data voor de zorgactoren rondom de patiënt via een centraal systeem beschikbaar moeten worden om preventief te werken. Dat kan vandaag al. Maar de standaarden vormen hier de bottleneck.

Qua uitbreiding naar de residentiële sector heeft een consortium van koepelverenigingen van woonzorgcentra zich op vraag van de Vlaamse overheid georganiseerd om een roadmap op te stellen.  Er zijn ook oproepen gelanceerd voor informatiseringsprojecten. Vlaanderen heeft hiervoor éénmalig middelen voorzien.

Verder zitten er ook nieuwe projecten in de pijplijn. Het gaat wel over projecten die reeds een volwaardige business case hebben. Zo is er het elektronisch kinddossier van Kind en Gezin dat in een eerste fase de resultaten van de gehoortesten wil delen en daarna verder wil evolueren tot een volledig beschikbaar kinddossier. Er zijn ook projecten ingediend rond de zorgtrajecten voor diabetes en er worden concepten uitgedacht rond het delen van een journaal (ref. informatie uit het gekende thuiszorgschrift) van een patiënt binnen de eerste lijn.

Belangrijk is dat we de komende jaren een doorstroom zien vanuit de innovatietrajecten die her en der lopen en dat sommige projecten door de trechter stromen om effectief uit te rollen via de platformen die daarvoor geschikt zijn, waaronder Vitalink.

Startup Lindacare zoekt enthousiaste en ondernemende Software Developer om hun team te versterken

Image

LindaCare is a startup company in formation that develops a software application solution for telemonitoring of cardiac patients.

We are currently looking to reinforce our team with a:

 

Medior/Senior Allround Software Developer

 

Job Description

As a core member of the startup team, you are responsible for development of our software solution which is now in a prototype phase.

You will be joining a motivated startup team that has already created a positive traction with their concept.

Your main responsibilities would be as follows:

 • Together with the co-founders and initial prospects, help define the scope of MVP (Minimum Viable Product), beta version, first release and beyond
 • Define the product development strategy, architecture and roadmap
 • Set up and manage the software release management process
 • Execute on the product development roadmap and be in a hands-on and lead development role
 • Participate in pre-sales and prospection process, performing remote online and customer onsite solution demos
 • Interact with medical device vendors to obtain APIs and build automated connections between our software application and their platforms
 • Interact with hospital and other medical center IT management to define integrate requirements of our application within the hospital IT environment
 • Interact with medical care providers and users of our software solution to further understand their requirements as input to our product definition and roadmap

 

Profile and skils

 • You have at least a bachelor diploma in ICT and a miniumum of 5 years of working experience
 • Front-end UI developer skills for web and mobile user interfaces consuming REST based backend services, response web interfaces design, HTML5/Javascript/CSS/JQuery coding, REST/JSON experience, Boostrap 3 knowledge, mobile technologies IOS, Android and Windows 8, Xamarin/C#
 • Back-end developer skills for integration of applications using APIs
 • Experience in the healthcare sector and with concepts such as HL7 and integration with EHR (Electronic Health Records) is a major plus
 • Multi-lingual profile is a major plus (at least Dutch and English, French and German optional)
 • Location preferably in Belgium, or within a few hundred km distance with ability and flexibility to travel to meet regularly with the team and prospects
 • You are extremely motivated to join a startup team as a core member, partner/co-owner
 • You are extremely flexible and have a can-do and get-things-done mentality
 • You are available between 20-40 hours a week to invest in LindaCare

Offer

We offer you a unique position within a promising startup team that has been emerging as a winner of the HackForHealth start-up weekend contest with unanimous jury votes, has been selected as part of the startup incubation and acceleration program of iMinds providing initial funding and coaching.

To be clear, there is no salary or invoicing (in the case of a freelance) possibility at this stage, but we are offering you an attractive equity (company shares) package, that essentially makes you are a co-owner of the company! Salary will be paid as soon as we have attracted proper financial funds and/or start generating revenues.

 

Contact

For any questions, additional information and applications please contact the co-founder and CEO Shahram Sharif per email Shahram.sharif@lindacare.com or by phone +32 488 290 613.

Startup MIC Vlaanderen in de pers : “FastFinder software stelt snellere en betere diagnoses”

Een artikel met Wouter Uten: jonge informaticus, ondernemer en alumni van de MIC Health Accelerator !

Wouter Uten - Laatste Nieuws

Projectoproep Digitalisering Woonzorgcentra

De vier koepelverenigingen ouderenzorg, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Zorgnet Vlaanderen vzw, de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg vzw en FERUBEL Vlaanderen vzw hebben samen bijgedragen aan de opmaak van een roadbook voor de informatisering van de Vlaamse woonzorgcentra en dit op initiatief van en in goed overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Om delen van het roadbook te realiseren, met door de Vlaamse overheid beschikbaar gestelde  middelen, treden de vier koepels op als een tijdelijk consortium, gebonden door een consortiumovereenkomst. Dit consortium werd speciaal opgericht voor dit ICT-initiatief, om op deze manier met het initiatief alle door Vlaanderen erkende woonzorgcentra te bereiken en op gelijke wijze te behandelen, onafhankelijk van “zuil” of rechtsvorm (openbaar, vzw of privé). De betrokken koepelverenigingen (zie hieronder) vertegenwoordigen gezamenlijk quasi de totaliteit van alle woonzorgcentra.

In samenwerking tussen het consortium en de Stuurgroep van het programma wordt via verschillende kanalen een oproep gedaan voor indiening van aanvragen van projecten, prioritair voor deze zorgthema’s:

–        Transmurale zorg: informatiedoorstroming tussen de voorzieningen en met de zorgverstrekkers (incl. tussen WZC).
–        Zorgplanning: multidisciplinaire samenwerking binnen de muren van het WZC
–        Kwaliteitsbeleid: ondersteuning van het kwaliteitsbeleid door ICT toepassingen.
–        Apotheek: informatiseren van  het intern medicatieproces (voorschrijven – bewaren – distribueren – toedienen)

Centraal in de informatisering staat het Elektronisch BewonersDossier (EBD).  Meer detail is te vinden in het Roadbook dat zal gepubliceerd worden tezamen met de projectenoproep.

Daarbij zijn aandachtspunten, o.a.:
afstemming van de gegevensstromen op reeds bestaande of nog op te richten overheidskanalen en –gegevensbronnen is cruciaal. We denken hierbij aan de eHealth-basisdiensten en Vitalink.
gebruik maakt van technische en semantische standaarden met duurzaam karakter
projectresultaten genereert die compatibel zijn met de huidige oplossingen in de markt
aanleiding geeft tot een verbeterde registratie van de zorgactiviteiten

Door het consortium en de Stuurgroep is een procedure uitgewerkt voor evaluatie van de ingediende projectaanvragen, o.a.
voor de indiening van de projecten moet gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier met de verschillende criteria.
de evaluatie zal worden uitgevoerd door een selectiecomité, samengesteld uit een afgevaardigde van elk van de koepels, vier onafhankelijke experten en de voorzitter van de stuurgroep of zijn afgevaardigde.

De aanvragen moeten uiterlijk op donderdag 15/05/2014 om 12 uur zijn ingediend. Er zullen (identieke) informatiesessie’s plaatsvinden op donderdag 27/03 10u30-12u30 in de Raadzaal van het Provinciehuis te Leuven  en op vrijdag 28/03/2014 14u00-16u00 in het WZC Veilige Have Auditorium te Aalter,  inclusief een vraag en antwoord-sessie. De vragen die daar zullen behandeld worden zijn de vragen die door de geïnteresseerden tegen uiterlijk vrijdag 14/03/2014 werden bezorgd per mail aan eWZC@vlaanderen.be. Bovendien kunnen de geïnteresseerden terecht bij de koepels voor ondersteuning en begeleiding van de indieningen.

Coördinatie eWZC
Consortium van koepelverenigingen Ouderenzorg
Guimardstraat 1
1040 Brussel
eWZC@wvg.vlaanderen.be

MIC Nieuwsbrief December: Dromen, denken, durven en doen!

Lees de nieuwsbrief van december hier: http://ymlp.com/zHZBwg

Bent u nog niet ingeschreven op onze maandelijkse nieuwsbrief?  Schrijf u snel in via deze link: http://ymlp.com/xgjuehbqgmgh     

 

04

ProtoPITCH, the final day op 19 november in Kortrijk

logo-protopitchOp 19 november vindt in Kortrijk de finale plaats van ProtoPITCHProtoPITCH is een wedstrijd die innovatieve projecten uit de creatieve industrieën in Vlaanderen, Wallonië en Nord-Pas de Calais een boost wil geven en het innovatief potentieel van de Eurometropool regio in de kijker wil plaatsen.

ProtoPITCH heet u van harte welkom tijdens deze award uitreiking waar u kunt kennismaken met de 22 laureaten en 8 finalisten gedurende de demo’s en pitching sessies. De 8 finalisten dingen gedurende dit event live mee naar de exclusieve ProtoPITCH Award 2013.

Meer info en inschrijven: www.protopitch.eu

 

PP-banner-ned

POM West-Vlaanderen nodigt uit “Zorgeconomie: een toekomstblik” op 25 november in Brugge

POM_logo_RGBDe golf van vergrijzing is als een tsunami die vanuit de kustregio over de rest van Vlaanderen rolt. Dit zorgt onder meer voor een groeiende kloof tussen de zorgbehoevende en zorgverlenende bevolking.
Zorgeconomie is meer dan enkel en alleen preventie, gezondheidszorg en zorgverlening. Ook bedrijven die een deel van hun omzet realiseren in de zorgsector maken deel uit van deze economie.

De POM West-Vlaanderen wil de zorgeconomie in onze provincie de nodige stimulans geven, zodat West-Vlaanderen zich kan profileren als een slimme en welvarende regio. Door sector-overschrijdende samenwerking te stimuleren, worden nieuwe waardeketens ontwikkeld tussen verschillende partners met als doel oplossingen te vinden voor een efficiëntere en effectievere zorg. Zo wordt toegevoegde waarde gecreëerd in de regio en wordt terzelfdertijd ingespeeld op een maatschappelijke nood. Kennisinstellingen zijn hierbij een onmisbare schakel.

In een eerste fase werd in samenwerking met de stakeholders een strategisch plan opgesteld.
Kom meer te weten over dit plan en de toekomst van de zorgeconomie in West-Vlaanderen op maandag 25 november 2013 in het Provinciehuis Boeverbos, Raadzaal, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries / Brugge.

Meer info en inschrijven.

Gastcollege: The future of gamification is NOW

Fontys Hogeschool voor ICT in Eindhoven organiseert op donderdag 26 september tussen 15u en 16u een gastcollege met Daled Dotan, co-founder en VP of Marketing KwazyLabs.
Titel van het gastcollege: ‘The future of gamification is NOW!

KwazyLab (www.kwazylabs.com) heeft onlangs een prijs gekregen in de VS voor het TV format LaLaLand en het gebruik van Augmented reality.
http://kwazylabs.com/portfolio/quizcreen/

Locatie:
Fontys Hogeschool voor ICT
Departement of Game Design & Technology
Rachelsmolen 1
Eindhoven
Gebouw R1
Verdieping/ College Zaal 3.13

Indien u meer info wenst, kan u steeds Tom Langhorst contacteren.  Hij is lecturer at Fontys University of Applied Science. 
Email: t.langhorst@fontys.nl

The Ultimate Checklist to Promote Your App

Learn how to build a high quality app, that’s visible in the Store, gets downloaded and receives good ratings. Introducing: the ultimate checklist on promoting your Windows 8 and Windows Phone apps! (Also available as PDF document: right here.)

Promote your app

Quality App

It all starts with a quality app. But how can you make sure your app is good quality?
Use this checklist!

 

Visible App

Your app is written…now what? Now it’s time to make sure your app is 100% visible in the Windows Store.
Check out our handy tips & tricks to make sure your app stands out!

 

Downloaded App 

Your app is in the Store. Now it’s time to get your app downloaded. One tweet is not enough. Aside from making your app the best it can be, there are things you can do that make it easy for others to showcase your app and help it get more attention.

Well Rated App

Word-of-mouth and user reviews are critical for floating up an app in searches while positive reviews increase the likelihood of downloads – both organic and inorganic. Apps designed to encourage or simplify user review submissions are likely to see more success when it comes to leveraging user reviews for driving downloads. Highly rated apps will also pop up first when a user sorts search results on ‘Sort by highest rating’. Explore these tips.

 

And there’s a step 5 too Knipogende emoticon … Until September 15 you can participate with your app(s) in the Developer Summer Quest (note: contest only open for residents from Belgium and Luxembourg) and win great prizes:

Build a Windows Store app for Windows 8 and you may win a Nokia Lumia 820 (10 out of 20 phones left to win!), exclusive Windows mood lamps or even a Surface RT:

Prizes Windows 8 App

 

Build a Windows Phone app and you may win a brand new Nokia Lumia 520 (10 out of 20 phones left to win!), geeky 8-bit sunglasses or even a Surface RT:

Windows Phone App Prizes

%d bloggers liken dit: