Site-archief

LOGIC-Insulin, verlagen van sterftecijfer op Intensive Care

logic insulineDe genomineerden voor de Agoria e-Health Awards 2013 zijn bekend. Onder hen ook Logic-Insulin, een spin-off in wording van de KULeuven en tevens deelnemer aan de Flanders’ Care – MIC Vlaanderen Business Modeling workshop eerder dit jaar. Wat is Logic-Insulin?  Tom Van Herpe vertelt:

Praktisch elke patiënt gelegen op een intensieve zorgen-afdeling vertoont te hoge bloedsuikerspiegels vanwege de zeer kritieke ziektetoestand en het daaraan gerelateerde stressniveau. De eigen aanmaak van en de gevoeligheid voor insuline is meestal te laag, wat resulteert in een verhoogde bloedglucose.  Het gepast normaliseren van de bloedglucose met behulp van insuline kan het aantal overlijdens en complicaties drastisch verminderen zoals aangetoond in drie klinische studies in de KU Leuven (Prof. Greet Van den Berghe). Een bijkomend voordeel is dat de intensieve zorgen – kosten per patiënt  dalen. In Leuven heeft men sindsdien een grote expertise rond deze problematiek opgebouwd. De implementatie van het meten van de glucosespiegel en het doeltreffend behandelen verloopt echter moeizaam in andere ziekenhuizen omwille van de complexiteit. De bloedglucose en de insulinenood zijn immers erg variabel, mede onder invloed van voeding en medicatie. Bovendien kan het toedienen van te veel insuline leiden tot te lage glucosewaarden.

Om te voldoen aan deze klinische behoefte en middels een nauwe samenwerking tussen de Dienst Intensieve Geneeskunde en het Departement Elektrotechniek (ESAT-SCD), werd een computergestuurd glucosecontrolesysteem ontwikkeld, LOGIC-Insulin genaamd. Dit algoritme is gepatenteerd in Europa en de Verenigde Staten. LOGIC-Insulin geeft hierbij advies aan de verpleegkundigen met als doel het bereiken van het glucoseregelniveau dat in Leuven verkregen wordt op basis van ervaringskennis. Deze medische software, die gefinetuned werd door de Leuvense verpleegkundigen, werd vervolgens klinisch gevalideerd in een studie bij 300 patiënten in de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven (Prof. Dieter Mesotten – Dr. Tom Van Herpe) waarbij het algoritme vergeleken werd met de normale behandeling door de Leuvense expert verpleegkundigen. Het LOGIC-Insulin algoritme presteerde klinisch even goed als de Leuvense verpleegkundigen. De bloedglucose was zelfs strikter geregeld en de patiëntveiligheid verhoogd (minder te lage glucosewaarden).

In de finale fase van dit project (2013-2014) wordt de LOGIC-Insulin software verder klinisch gevalideerd in andere ziekenhuizen en wordt gefocust op het behalen van een CE-label (wettelijk verplicht in Europa). Het uiteindelijke doel is om met behulp van deze nieuwe medische software strikte glycemiecontrole te kunnen implementeren in de dagdagelijkse intensieve zorgen – praktijk in Europa.

Affiliatie:
Current: KU Leuven (Dept. of Intensive Care Medicine & Dept. of Electrical Engineering ESAT-SCD – iMinds Future Health Dept.)
Future: Spinoff company (under construction)

%d bloggers liken dit: