Site-archief

Uitnodiging Brainstorm ter voorbereiding van hackathon : Hack for Care & Cure

Microsoft Innovation Center Vlaanderen vzw organiseert in samenwerking met Leiedal en Mentor vzw een reuze Hackathon op 29 en 30 november en 1 december gespreid over de provincies Oost- en West-Vlaanderen : Hack for Care & Cure ! De bedoeling is om nieuwe ICT applicaties te ontwikkelen, gedreven vanuit de vraag van de gebruikers.

Om deze behoeften in kaart te brengen, wordt deze hackathon voorafgegaan door een brainstorm.

Hiervoor zijn we op zoek naar professionals uit onderstaande domeinen die hun medewerking hieraan wensen te verlenen :

·         ICT & gaming developers

·         Strategische beleidsmakers in de zorg

·         Academici gerelateerd aan researchprojecten in ICT in de zorg

·         ICT consultants en ICT leveranciers

·         Zorgverleners (verpleegkundigen, mantelzorgers, ..)

·         Technische zorgcentra

·         Ervaringsdeskundigen (patiënt)

We zijn ervan overtuigd dat een kruisbestuiving van kennis en ervaring van deze verschillende profielen kan zorgen voor boeiende discussies en inspirerend overleg.

Elke dag legt een andere focus :

 • woensdag 2 oktober :  zorgbehoeften intramuraal
 • donderdag 3 oktober : zorgbehoeften extramuraal

Kunnen we op uw aanwezigheid rekenen op één van deze dagen of beide ?

De brainstormsessie vinden plaats in de kantoren van MIC Kortrijk, telkens van 10u00 tot 16u30 en worden gefaciliteerd door iDrops uit Gent.

Met dank bij voorbaat voor uw reactie.

 

Leen Verschraegen                                          Ann Huygelier

Project Manager                                              Office Manager

Leen.verschraegen@micvlaanderen.be           ann.huygelier@micvlaanderen.be

ICT diensten in vertrouwen dankzij het eTIC handvest

etic MIC Vlaanderen is voorstander van ethische dienstverlening in ICT, daarom steunt MIC Vlaanderen het eTIC handvest.

ICT vormt het digitale hart van uw zorginstelling / onderneming. Is het dan niet meer dan normaal dat u dit toevertrouwt aan een betrouwbare partner ?

In onze huidige maatschappij wordt ICT steeds belangrijker in het zakendoen maar ook in de optimalisatie van de dienstverlening in de zorg. Het is dan ook noodzakelijk dat de relatie tussen zorginstelling en ict leverancier/consultant optimaal verloopt en gebaseerd is op vertrouwen. Vertrouwen wordt verdiend door verschillende aspecten. Technische bekwaamheid is onbetwistbaar maar enkel dit volstaat niet. De manier waarop vorm gegeven wordt aan de relatie tussen klant en leverancier is van niet te onderschatten waarde. Denken we maar aan de wetenschappelijke studie van Professor Jan Devos welke citeert dat 66 % van de ICT projecten falen door gebrek aan goede communicatie. Net hier komen we op het domein van het eTIC Handvest.

De Vlaamse overheid is zich bewust van deze problematiek. Daarom promoot Agentschap Ondernemen het eTIC handvest. Dit omvat 7 gedragscodes waartoe een ICT leverancier zich engageert in de relatie tot zijn klant (B2B).

Daarom, bent u KMO of zorginstelling ? – Vraag aan uw ICT leverancier/consultant of hij de 7 gedragscodes naleeft!
Een eTIC-ICT-leverancier herkent u aan het logo welke u kunt terugvinden bij de contactgegevens op de website.

Wat zijn de 7 algemene gedragscodes waartoe de leverancier zich engageert ?

 1. GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN DIE BEANTWOORDEN AAN DE BEHOEFTEN VAN MIJN KLANT
 2. DE OMVANG VAN HET PROJECT DUIDELIJK OMSCHRIJVEN
 3. TRANSPARANTIE BIEDEN OVER KOSTEN EN TERMIJNEN
 4. CONTRACTUELE BEPALINGEN STRIKT NALEVEN
 5. INFORMEREN OVER HULPMIDDELEN EN COMPETENTIES
 6. BESCHERMING BIEDEN INDIEN BLIJKT DAT HET ONMOGELIJK IS DE OPDRACHT TE VOLTOOIEN
 7. DUIDELIJK INFORMATIE VERSCHAFFEN OVER INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VOOR DE KLANT

eTIC Lev en Klant zelfde touw
Wat zijn de voordelen van eTIC voor de klant (B2B) ?

 • Extra engagementen van de ICT leverancier
 • Extra aandachtspunten  bij opmaak samenwerkingsovereenkomst
 • Klankbord indien de eTIC leverancier zijn engagementen niet nakomt

Wat zijn de voordelen van eTIC voor de leverancier (B2B) ?

 • Verkorten van het verkoopsproces door spontaan opwekken vertrouwen
 • Versterken van het imago van de leverancier
 • ‘korte afstand insteek’ voor ICT leveranciers naar ICT organisaties van openbaar nut
 • Klankbord voor de ICT leverancier in geval van onmogelijke eisen door de klant gesteld

eTIC werking

De coördinatie van de werking van eTIC wordt uitgevoerd door Agentschap Ondernemen in samenwerking met het eTIC deontologisch comité, kortweg eTIC comité. Dit comité is een constructief en positief gegeven en is er om klant-leverancier-relaties, indien nodig, terug op gang te krijgen zodat de vlotte samenwerking gegarandeerd kan worden en juridische tussenkomst vermeden kan worden.

Het eTIC comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ICT leveranciers en de ICT gebruikers. (B2B), alsook vertegenwoordigers van publieke instanties die ICT gerelateerd zijn. (leden Bewakingscomité). Meer informatie vindt u op www.etic-handvest.be

 

Leen Verschraegen
Coördinator eTIC Vlaanderen

Leen.verschraegen@etic-handvest.be

0475 38 15 38

%d bloggers liken dit: