Site-archief

Startup in de kijker

Innovation Studio wil een antwoord bieden op uitdagingen in de healthcare sector waar tevredenheid en efficiëntie voor de gebruikers centraal staan.  Innovation Studio is opgericht midden 2012 en het team bestaat ondertussen al uit meer dan 10 medewerkers.  Lees hier het interview met de 3 oprichters.     

1. Naam van de startup

IS_logo_S

INNOVATION STUDIO BVBA

Houtparklaan 1/bus 21

3600 Genk

089/20 11 80

www.innovationstudio.be

2. Namen van de oprichters & contactgegevens

Yannic Sterken yannic.sterken@innovationstudio.be 089/20 11 80 – 0468/ 11 03 55

Koen Lormans koen.lormans@innovationstudio.be 089/20 11 80

Filip Bollen filip.bollen@innovationstudio.be 089/20.11.80

3. Sinds wanneer bent u gestart?

Medio 2012

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?

De drie initiatiatiefnemers waren zelf al jaren aan de slag als consultant en in die zin betrokken in grote nationale en internationale Healthcare IT projecten. Vanuit die ervaring is het besef gegroeid om eigen ontwikkelingen te gaan doen, die aanvullend zijn op bestaande systemen en toegevoegde waarde bieden, eigen aan de noden van deze tijd.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van uw startup.

Onze missie is oplossingen ontwikkelen die leiden tot grotere tevredenheid en efficiëntie voor gebruikers. Naast de focus op de medewerker in de zorg, willen we vooral ook de patiënt betrekken.

Innovation Studio wil met zijn productportfolio een antwoord bieden op volgende uitdagingen voor de Healthcare sector:

– Ontsluiten van diverse backend-systemen op één uniforme gebruikersinterface.

– Processen en workflow ondersteunen waar bestaande systemen dit niet toelaten door het ontwikkelen van diverse point solutions op hetzelfde platform.

– Mobiele ontsluiting en alternatieve ontsluiting (portals) op een gestandaardiseerde en duurzame manier.

– Ontsluiting voor telemonitoring activiteiten.

Op basis van een duurzame architectuur en onze middleware IS-CONDUCTOR brengen we momenteel o.a. de volgende point solutions:

IS-SIGNUP:

Oplossing voor het aanmelden van patiënten op basis van een kiosk maar ook via een mobile device.

IS-QUESTIONNAIRES:

Volledig met het ZIS geïntegreerde oplossing voor het toewijzen, afnemen, exporteren van vragenlijsten bij patiënten. De oplossing kan worden aangeboden op een tablet maar ook via een web-portaal.

IS-SURGERY SAFETY:

Oplossing voor het interactief documenteren van de surgery safety procedure.

IS-PROGRESS:

Oplossing voor het visualiseren van de voortgang binnen het operatiekwartier en voortgang ambulante consultaties.

IS-ORDER:

Uniforme gebruikersinterface en workflow voor order management. Het systeem maakt het mogelijk voor de eindgebruiker om onafhankelijk van de verschillende backend-systemen met orders om te gaan, zowel voor de ziekenhuisarts als voor de eerste lijn.

Meer info over onze producten op www.innovationstudio.be

Buiten het ontwikkelen van oplossingen, kan de zorgsector ook bij ons terecht voor diensten en support.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?

Het idee is ontstaan door een aantal vraagstukken m.b.t duurzame mobiele ontsluiting bij klanten.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het opstarten van uw onderneming?

– Aantrekken van de juiste skills.

– Als startup is het bijzonder moeilijk om financiële middelen te vinden, bijgevolg is de R&D volledig op basis van eigen middelen tot stand gekomen.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Het team van Innovation Studio bestaat, buiten de 3 zaakvoerders, ondertussen al uit 8 software engineers en enkele administratieve krachten.

Momenteel worden een aantal producten geïmplementeerd en beginnen we aan een aantal nieuwe projecten. Onze grootste klant op dit ogenblik is het academisch ziekenhuis Maastricht.

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

Innovation Studio wil een significant marktaandeel verwerven in de Benelux voor haar propositie. Wij geloven dat de combinatie van onze eigenzinnige aanpak, propositie, skills en vooral ook onze jarenlange ervaring in de Healthcare daarvoor een ideale uitgangspositie bieden.

Naast de ziekenhuizen, willen we ons tevens focussen op andere actoren, betrokken in de zorg.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Niet twijfelen, indien je in je idee gelooft. Net zoals wij.

Zoek de samenwerking op. Innovation Studio wil vooral ook samen met de sector ontwikkelen. Vervolgens is het steeds belangrijk te beseffen waar je goed in bent en ook vooral waarin niet en daarom gaan we ook de partnerships met andere bedrijven opzoeken. In die zin is dit voor de keuze voor onze huisvesting op de C-Mine site in Genk ook doorslaggevend geweest.

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van uw startup ambities?

MIC Vlaanderen heeft tot op heden de verwachtingen rond het netwerken en het creëren van opportuniteiten zeker al ingelost. Wij hebben op dit ogenblik een aantal beloftevolle contacten.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee kan helpen om uw startup te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding, resources, ondersteuning, klanten, …)

Wij rekenen erop dat MIC Vlaanderen een rol zou kunnen spelen als bemiddelaar inzake opportuniteiten, eventuele funding en ondersteuning tijdens onze innovatie-trajecten.

Vermits Innovation Studio tot op heden erg op de Nederlandse markt gericht was, hopen we ook dat MIC een katalysator kan zijn voor een doorbraak in Vlaanderen.

%d bloggers liken dit: