Site-archief

Start-up Porphyrio in de pers: “Dood van miljoenen haantjes voorkomen”

Porphyrio_Full_300ppiOnderzoekers van de KU Leuven, onder wie twee Limburgers, hebben een technologie ontwikkeld die in staat is mannelijke embryo’s in eieren van legkippen snel op te sporen. “Dankzij de technologie kunnen we vermijden dat in België jaarlijks 15 miljoen haantjes, die geen economische waarde hebben, gedood moeten worden”, zegt de Neerpeltse bio-ingenieur Kristof Mertens (33). “Ook is er een economisch voordeel omdat broedprocessen, die veel energie vreten, nu vroegtijdig kunnen afgebroken worden.”

Bron: Het Belang Van Limburg, 13 juli 2013

Wenst u meer te weten over het product en de dienstverlening van Porphyrio, check dan zeker hun website www.porhyrio.com

LOGIC-Insulin, verlagen van sterftecijfer op Intensive Care

logic insulineDe genomineerden voor de Agoria e-Health Awards 2013 zijn bekend. Onder hen ook Logic-Insulin, een spin-off in wording van de KULeuven en tevens deelnemer aan de Flanders’ Care – MIC Vlaanderen Business Modeling workshop eerder dit jaar. Wat is Logic-Insulin?  Tom Van Herpe vertelt:

Praktisch elke patiënt gelegen op een intensieve zorgen-afdeling vertoont te hoge bloedsuikerspiegels vanwege de zeer kritieke ziektetoestand en het daaraan gerelateerde stressniveau. De eigen aanmaak van en de gevoeligheid voor insuline is meestal te laag, wat resulteert in een verhoogde bloedglucose.  Het gepast normaliseren van de bloedglucose met behulp van insuline kan het aantal overlijdens en complicaties drastisch verminderen zoals aangetoond in drie klinische studies in de KU Leuven (Prof. Greet Van den Berghe). Een bijkomend voordeel is dat de intensieve zorgen – kosten per patiënt  dalen. In Leuven heeft men sindsdien een grote expertise rond deze problematiek opgebouwd. De implementatie van het meten van de glucosespiegel en het doeltreffend behandelen verloopt echter moeizaam in andere ziekenhuizen omwille van de complexiteit. De bloedglucose en de insulinenood zijn immers erg variabel, mede onder invloed van voeding en medicatie. Bovendien kan het toedienen van te veel insuline leiden tot te lage glucosewaarden.

Om te voldoen aan deze klinische behoefte en middels een nauwe samenwerking tussen de Dienst Intensieve Geneeskunde en het Departement Elektrotechniek (ESAT-SCD), werd een computergestuurd glucosecontrolesysteem ontwikkeld, LOGIC-Insulin genaamd. Dit algoritme is gepatenteerd in Europa en de Verenigde Staten. LOGIC-Insulin geeft hierbij advies aan de verpleegkundigen met als doel het bereiken van het glucoseregelniveau dat in Leuven verkregen wordt op basis van ervaringskennis. Deze medische software, die gefinetuned werd door de Leuvense verpleegkundigen, werd vervolgens klinisch gevalideerd in een studie bij 300 patiënten in de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven (Prof. Dieter Mesotten – Dr. Tom Van Herpe) waarbij het algoritme vergeleken werd met de normale behandeling door de Leuvense expert verpleegkundigen. Het LOGIC-Insulin algoritme presteerde klinisch even goed als de Leuvense verpleegkundigen. De bloedglucose was zelfs strikter geregeld en de patiëntveiligheid verhoogd (minder te lage glucosewaarden).

In de finale fase van dit project (2013-2014) wordt de LOGIC-Insulin software verder klinisch gevalideerd in andere ziekenhuizen en wordt gefocust op het behalen van een CE-label (wettelijk verplicht in Europa). Het uiteindelijke doel is om met behulp van deze nieuwe medische software strikte glycemiecontrole te kunnen implementeren in de dagdagelijkse intensieve zorgen – praktijk in Europa.

Affiliatie:
Current: KU Leuven (Dept. of Intensive Care Medicine & Dept. of Electrical Engineering ESAT-SCD – iMinds Future Health Dept.)
Future: Spinoff company (under construction)

Startup in de kijker

Elke maand zet MIC Vlaanderen een startup in de kijker!  Deze keer stellen we Porphyrio voor, een onderneming die SaaS gebaseerde software ontwikkelt voor management support van moderne veehouders en veehouderijmanagers.
Maak kennis met de oprichters van de startup in de kijker! 

 

  1. Naam van de startup

Logo_Porphyrio_Full_300ppi

Porphyrio BVBA

2. Namen van de oprichters & contactgegevens

Kristof Mertens – kristof.mertens@porphyrio.com 
Bart Kemps – bart.kemps@porphyrio.com
Bart De Ketelaere /
Josse De Baerdemaeker

3. Sinds wanneer bent u gestart?

08.03.2013

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?

Wij (Bart & Kristof) hebben 10 jaar onderzoek gedaan in het universitaire kader. Tijdens en na ons doctoraat hebben we binnen onze afdeling aan de KU Leuven steeds de vrijheid gekregen om onze eigen route min of meer uit te stippelen. Eigenlijk waren we na ons doctoraat eerder intrapreneurs.

Na vele jaren van onderzoek met en voor industriële partijen, is het zelf opstarten van een onderneming voor ons eigenlijk de “logische” volgende stap: we zitten nog steeds in hetzelfde thema (data analyse van complexe biologische processen), maar het kader is veranderd naar een commerciële setting.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van uw startup.

Porphyrio ontwikkelt SaaS gebaseerde software voor management support van moderne veehouders en veehouderijmanagers. Door de massa aan productiegegevens, zoals bijvoorbeeld voerverbruik, waterverbruik, eiproductie, melkproductie, melkkwaliteit, groei,…, die minstens dagelijks geregistreerd worden, automatisch te analyseren en om te zetten naar relevante management informatie, voornamelijk onder de vorm van Early Warning bij opkomende ziektes of technische problemen, helpen we de veemanager om de gezondheid, het welzijn en daarmee de prestaties van zijn dieren en de kwaliteit van de producten te verbeteren. Zo haalt hij een hoger rendement uit zijn “productie apparaat”. We doen dit, of zullen dit doen, voor kippen, koeien en varkens.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?

Het idee van Early Warning is de basis geweest van het doctoraat van Kristof, dat in 2005 is gestart. Binnen het labo an de KU Leuven ontwikkelden wij nieuwe sensoren voor meten van kwaliteit van bijvoorbeeld eieren. Registreren van die kwaliteit is belangrijk en interessant, maar het besef was er toen al dat iets gedaan moest worden met die sensorgegevens: feedback naar de veehouder om iets te zeggen over de gezondheid/prestaties van zijn dieren. Na de ontwikkeling van de intelligente algoritmes tijdens het doctoraat, hebben we binnen Bryo het Cloud idee verder uitgespit en werd snel duidelijk dat dit the way to go was.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het opstarten van uw onderneming?

Wij hebben oplossingen voor kippen, koeien, varkens, en kunnen nog werken op druiven (voor wijn), of tomaten of… Maar dat gaat natuurlijk niet allemaal tegelijk. Grootste uitdaging is/was maw de juiste focus vinden. Die lijken we nu beet te hebben met legkippen. En bij die focus hoort natuurlijk de juist positionering binnen de nichemarkt: wat is onze waarde, en wie is er binnen het ecosysteem dat de veehouderij toch wel is, bereid die waarde te betalen. Met andere woorden, aan welke speler in dat ecosysteem leveren wij met ons systeem de meeste waarde? En terwijl je die denkoefening doet, zoek je naar klanten en probeer je de eerste betalende klanten binnen te halen.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

We hebben nu de focus gevonden. We toetsen dit in de komende maanden verder af in de markt, hetgeen bewezen moet woren met enkele verkopen. Op basis hiervan wordt een business plan en invsteerdersdossier uitgewerkt voor een kapitaalinjectie. Milestones voor dit jaar zijn dus nog: business plan en eerste kapitaalronde, gepaard gaand met eerste aanwervingen.

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

In termen van reputatie, dé referentie worden in de analyse van gegevens van complexe productieprocessen. In termen van markten willen we binnen elke markt de gegevens van minimum 5% van de dieren op de wereld verwerken. Later willen we ook naar andere sectoren zoals de wijnbouw. De uitdaging zal zijn om bij het betreden van nieuwe sectoren, snel met een degelijke oplossing te komen. Snelheid van marktpenetratie is uiterst belangrijk. Hiervoor moeten we binnen het bedrijf de nodige kristische massa hebben, zowel in termen van kennis als in termen van profielen.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Verzamel of bouw een ecosysteem rond uw (toekomstige) onderneming. Spreek met zoveel mogelijk mensen over uw idee, betrek mensen die een meerwaarde kunnen betekenen er concreet bij (aandelen?). Alleen trek je het niet. Maar let wel, je kan jezelf “overnetwerken”. Maar het belangrijkste advies: ga ervoor!  

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van uw startup ambities?

Via MIC hebben we onze Cloudarchitectuur met Azure experts kunnen aftoetsen en bijschaven. Verder is MIC nuttig als bron van allerhande informatie en matchmaking/doorverwijzing.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee kan helpen om uw start-up te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding, resources, ondersteuning, klanten, …)

Ervaringen met IBM cognos, al dan niet binnen Azure. Funding informatie specifiek voor IT zijn ook steeds welkom.

%d bloggers liken dit: