Site-archief

Overheid als platformbouwer voor innovatie in de zorg

De Vlaamse en Federale overheden spelen duidelijk een proactieve rol in de informatisering van de zorgsector. Wat betekent dat voor jonge technologiestartups? Kan de overheid als concurrent beschouwd worden, aangezien zij zelf ICT-diensten ontwikkelt en aanbiedt? Of biedt de overheid net opportuniteiten voor startups?  We vragen het aan Dominique Dejonckheere, Program Manager ICT van Zorg en Gezondheid.  Dominique leidt al 10 jaar de ICT-stafdienst en is mee verantwoordelijk voor de ICT-strategie van de Vlaamse overheid voor gezondheid en welzijn. De kernprogramma’s waar hij op focust situeren zich rond gegevensdeling binnen de eerste en tweede lijn, met de residentiële sector en de thuiszorg.

Om van start te gaan: welke initiatieven neemt de overheid om ICT-gerelateerde innovatie in de zorg te stimuleren?

Er is duidelijk nood aan innovatie. Tot voor kort was het voor burgers net zo moeilijk om aan hun patiëntengegevens te raken als dat 50 jaar geleden was voor hun bankverrichtingen. De financiële sector heeft jaren geleden al een volledige omslag gemaakt met o.a. internetbankieren. De zorgsector staat op dat vlak nog in de kinderschoenen. De laatste jaren trekt de overheid en de sector duidelijk de kaart van een multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling. De patiënt staat daarbij als mederegisseur van zijn gegevens. Veel tijd ging naar het opzetten van een noodzakelijk platform waar de gegevens uit de eerstelijn 24/7 beschikbaar zijn voor andere actoren. Er werd ook veel aandacht besteed aan de basiscomponenten om de veiligheid en het vertrouwen van de patiënt te kunnen garanderen. Artsen hebben bijvoorbeeld niet de ICT-infrastructuur om hun data continu beschikbaar te stellen. De resultaten van deze initiatieven worden langzaam zichtbaar.

Een wetgevend kader dus?

Meer dan dat alleen. Ten eerste heeft de Vlaamse overheid gezorgd voor een visie en strategie die aangeeft wat de evoluties moeten zijn voor de komende jaren. Er zijn de visietekst en het actieplan eZorgzaam Vlaanderen. Het Zorgvernieuwingsplatform van Flanders’ Care zette in 2012 haar visie op gegevensdeling via ICT in de zorg in dit actieplan uiteen. Daarnaast is er ook het actieplan van de federale rondetafel eGezondheidszorg dat goedgekeurd werd door alle bevoegde ministers op een Interministriële Conferentie Volksgezondheid in 2013.

Dit alles wordt ook verankerd in het decreet over hoe het netwerk voor digitale gegevensdeling in de zorg georganiseerd zal worden. Met de goedkeuring van het decreet hebben we nu ook een globaal kader voor het delen van zorggegevens tussen zorg- en hulpverleners en formaliseren we de nodige structuren. Vroeger diende dit op projectniveau geregeld worden.

Waarom is de gegevensdeling van gezondheidinformatie zo belangrijk?

De gegevensdeling zal leiden tot een betere en efficiëntere zorg in functie van de gebruiker. De zorg- en hulpverleners zullen namelijk beschikken over accurate en actuele informatie.

Betere en verantwoorde zorg is niet de enige drijfveer voor deze projecten. Het gaat ook over betere samenwerking en betere organisatie, over veiligheid en over de rechten van de patiënt.

Kan u iets meer vertellen over de praktische uitwerking van deze initiatieven?

Op vlak van technologische evoluties zijn er de platformen en systemen voor gegevensdelingbinnen de eerste lijn en de tweede lijn zoals Vitalink, het Waalse Intermed en de lokale hubs van de ziekenhuizen. Deze worden verder uitgebouwd en op elkaar afgestemd – en moeten gekoppeld worden met de software van de zorgactoren. Hier zijn een aantal initiatieven belangrijk zoals bijvoorbeeld het federale labelingprogramma, en vanuit Vlaamse kant de oproep naar koepelorganisaties om als uniek aanspreekpunt op te treden naar softwareleveranciers toe. Dit creëert niet alleen duidelijkheid voor de software-industrie maar ook een dynamiek. Verder moeten startups weten dat er nu een uniforme technische connector beschikbaar is, die de integratie tussen hun gebruikerstoepassingen en platformen zoals Vitalink sterk vergemakkelijkt. We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen de business toepassingen van de sector enerzijds, én de eHealth bouwstenen en basisdiensten anderzijds. Die laatste moeten ervoor zorgen dat toepassingen op een uniforme en vooral veilige manier gegevens kunnen uitwisselen als de toegankelijkheid en de centrale rol voor de patiënt kunnen verzekeren (denk maar aan de basisdiensten voor gebruikers- en toegangsbeheer, bewijs therapeutische relatie, systeem voor exclusies etc.). Startups moeten deze beter leren kennen en gebruiken.

De overheid neemt ook zelf initiatief om de innovatiestroom te stimuleren met initiatieven zoals Flanders’ Care, MIC Vlaanderen en de iMinds Health poot. Via die laatste wil de overheid ook een proeftuinomgeving voorzien die dit ondersteunt en de baan verder vrijmaakt voor een verdere standaardisering.

Wat zijn de mogelijke opportuniteiten voor technologiestartups?

Het is de expliciete keuze van Vlaanderen om geen eindgebruikerssoftware te bouwen. De software-industrie speelt hierin de belangrijke rol. De overheid bouwt het basisplatform waarop verschillende projecten gerealiseerd kunnen worden. Dus vanuit Vlaanderen is er Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid, voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Via het patiëntenluik van de mutualiteiten worden de gegevens ook op een veilige manier ontsloten naar de patiënt zelf. Voor de zorgverstrekkers en voorzieningen vereisen we een system-to-system integratie. De meeste softwareleveranciers leggen nu de laatste hand aan de optimalisatie van hun software voor het delen van het medicatieschema. Zij werken op een grotere gebruiksvriendelijkheid en een diepgaandere integratie. Naast het medicatieschema zijn er ook zo’n 14 miljoen vaccinatiegegevens van 2 miljoen Vlamingen, vooral kinderen en jongeren, raadpleegbaar via Vitalink. Ook is men nu bezig aan het inbouwen van de Sumehr, het samenvattend medisch dossier, dat gedeeld kan worden door artsen.

Voor deze eerste twee projecten, het medicatieschema en de vaccinatiegegevens, is er ook een proeftuinomgeving waar innovatieve spelers op een veilige manier nieuwe diensten op dit type van gegevens kunnen ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan een remindersysteem voor herhaalvaccinaties. Ook voor andere, nieuwe innovatietrajecten kunnen we beslissen om daarvoor een proeftuinomgeving van Vitalink beschikbaar te stellen. Op die manier laten we zeker ruimte voor technologiestartups.

Zijn er opportuniteiten voor mobiele toepassingen?

We zijn bij mobiele toepassingen ook nog steeds gebonden aan het vereist inloggen met de elektronische identiteitskaart op de voorzieningen. Er lopen een aantal piloten, o.a. onder stimulans van Flanders’ care waar een mobile device wel kan gekoppeld worden in de voorziening.

Voor de individuele zorgverstrekkers en voor de burger moet men concreet zoeken naar haalbare oplossingen. Deze problematiek was reeds ter discussie op het event “eHealth Goes Mobile” van 2 oktober 2013. Het eHealth-platform is bereid om in samenwerking met de gezondheidssector en softwareproducenten een platform te ontwikkelen voor mobile app development.

In de toekomst zou de patiënt zelf bepaalde laboresultaten moeten kunnen inkijken, zonder daarvoor steeds contact te moeten opnemen met de arts. Ook zou de patiënt via mobiele toepassingen zelf bijvoorbeeld hun telemonitoring parameters moeten kunnen verzamelen. En zou ook de data voor de zorgactoren rondom de patiënt via een centraal systeem beschikbaar moeten worden om preventief te werken. Dat kan vandaag al. Maar de standaarden vormen hier de bottleneck.

Qua uitbreiding naar de residentiële sector heeft een consortium van koepelverenigingen van woonzorgcentra zich op vraag van de Vlaamse overheid georganiseerd om een roadmap op te stellen.  Er zijn ook oproepen gelanceerd voor informatiseringsprojecten. Vlaanderen heeft hiervoor éénmalig middelen voorzien.

Verder zitten er ook nieuwe projecten in de pijplijn. Het gaat wel over projecten die reeds een volwaardige business case hebben. Zo is er het elektronisch kinddossier van Kind en Gezin dat in een eerste fase de resultaten van de gehoortesten wil delen en daarna verder wil evolueren tot een volledig beschikbaar kinddossier. Er zijn ook projecten ingediend rond de zorgtrajecten voor diabetes en er worden concepten uitgedacht rond het delen van een journaal (ref. informatie uit het gekende thuiszorgschrift) van een patiënt binnen de eerste lijn.

Belangrijk is dat we de komende jaren een doorstroom zien vanuit de innovatietrajecten die her en der lopen en dat sommige projecten door de trechter stromen om effectief uit te rollen via de platformen die daarvoor geschikt zijn, waaronder Vitalink.

MIC activiteitenkalender 2014 online!

Lees hier onze nieuwsbrief over het aanbod van 2014: http://ymlp.com/ztiNik

Bij de start van 2014 stellen wij u graag onze nieuwe activiteitenkalender voor.  Het wordt opnieuw een boeiend jaar met inspirerende netwerkevents, talrijke hands-on workshops en innoverende trajecten!  Check onze website voor het volledig aanbod www.micvlaanderen.be.

Bent u nog niet ingeschreven op onze maandelijkse nieuwsbrief?  Schrijf u snel in via deze link: http://ymlp.com/xgjuehbqgmgh

04

MIC Healthcare Conference: een succes!

CareForInnovationOp 12 november 2013 organiseerde MIC Vlaanderen de eerste editie van de Healthcare Conference in Affligem.

We mogen gerust spreken van een succes!  Bijna tweehonderd bezoekers hebben kennis gemaakt met tal van startups en gevestigde ICT waarden op de innovatiebeurs.  En daarnaast kon men zich laten inspireren door een rij boeiende sprekers die graag hun expertise deelden met het publiek.

Bekijk hier de reportage en herbeleef de dag opnieuw.

MIC Vlaanderen legde op 12 november de brug tussen technologie en zorg, vandaag en morgen.

Volgend jaar gaat de conferentie door op dinsdag 18 november 2014. Noteer alvast deze datum in uw agenda.

iMinds The Conference 2013: "Digitale Innovatie in Europa" – 5 December – Square Brussels Meeting Center

Zorg dat je erbij bent en geef digitale innovatie in Europa een extra boost!
MIC Vlaanderen zal alvast aanwezig zijn!

 conf2013_header_facebook (1)

De meeste problemen kunnen immers niet worden opgelost door één overheid, organisatie of bedrijf. We moeten onze krachten bundelen om digitaal onderzoek succesvol om te zetten in producten en diensten die echt het verschil maken.

iMinds The Conference gaat over ‘Digitale innovatie in Europa’, met keynotes van opinieleiders en sessies over collaboratief onderzoek en ondernemerschap.

Een greep uit de sprekers:

  • Bart Decrem (SVP bij Walt Disney Company), die het zal hebben over zijn avonturen als ondernemer in Sillicon Valley
  • Edward Boute (Google Enterprise BeLux), die ons zal inwijden in de innovatiestrategieën van Google
  • Dirk Pilat (OECD), die zijn perspectief op ondernemerschap in Europa zal geven

Daarnaast bestaat het programma uit twee tracks – ondernemerschap/onderzoek en industrie – met nieuwe inzichten en inspirerende voorbeelden over hoe je innovatiehindernissen kan overwinnen.

Naast topsprekers van Barco, Intel, Bull, Disney, Google, OESO, de Raad van Lissabon en EIT ICT Labs, stellen dit jaar meer dan 40 digitale onderzoeksprojecten en startups zich aan je voor. Grijp deze kans om met onze onderzoeksexperten en ondernemers te interageren.

Alle info en inschrijvingen: conference2013.iminds.be

Porphyrio turns your Livestock data into profit!

Porphyrio stelt een geavanceerde statistische technologie ter beschikking voor moderne landbouwproducenten.

Porphyrio analyseert automatisch de gegevens die reeds aanwezig zijn op het landbouwbedrijf en geeft praktijk relevante informatie. Dit ondersteunt de producenten en managers in hun dagelijks management en stelt hen in staat beter te presteren en hun winst te vergroten.

Porphyrio wordt ondersteund door MIC Vlaanderen.

Porphyrio_Full_300ppi4.png

Winnaars tweede Superhackathon gekend

SuperhackathonAfgelopen vrijdag organiseerde Microsoft in samenwerking met de 4 Microsoft Innovation Centers, HUBrussel, VIVES Kortrijk en BetaGroup, voor de tweede keer een Superhackathon voor Windows Phone en Windows 8 apps.

Ontwikkelaars, designers en andere geïnteresseerden kwamen samen om aan nieuwe apps te werken. Dat deden ze simultaan op vier locaties: Brussel, Genk, Kortrijk en Mons, van 8:08 ’s morgens tot middernacht. Microsoft kon rekenen op bijna driehonderd deelnemers, zowel professionele ontwikkelaars als studenten.

WP_20131115_012

“Vandaag bestaan er zowat 700 Belgische apps voor Windows 8 en staan er 1400 Belgische apps in de Windows Phone Store. Wij willen dat aantal opschroeven, onder meer door ontwikkelaars te ondersteunen in hun idee, concept en de uitvoering ervan. Tijdens de Superhackathon kunnen deelnemers daarom terecht bij technische specialisten van Microsoft”, zegt Luc Van de Velde, Directeur developer en platform groep bij Microsoft België en verantwoordelijk voor de locale App en developer markt.

Winnaars in Brussel, Genk, Kortrijk en Mons

In Genk ging Lenn Drijkoningen van de Universiteit Hasselt met de prijs lopen. Met zijn app CardiMoni kun je eenvoudig je hartritme monitoren via de camera en flits van je Windows Phone 8. In een volgende fase wil Lenn een algoritme implementeren om hartstoringen te detecteren en de app te integreren met Health Vault. Foto’s van Genk staan hier.

Kortrijk stoomde 24 apps klaar. De app CityKing van Michiel De Geeter kwam als winnaar uit de bus. Je kunt er stadspelen mee spelen en zelf creëren: je kiest een stad en krijgt tips over een specifieke locatie in die stad. Dan moet je naar die locatie gaan en checkt de app of je er effectief ook bent. Gebruikers kunnen hun Facebook account gebruiken om zichzelf te identificeren.

WP winnaar Kortrijk

De winnende app in Brussel heet TravelTracker, ontwikkeld door Liesbet Janssens, Michiel Hauwaert en Arnold Meyers. Hiermee kun je op een kaart de plaatsen aanduiden die je tijdens je vakantie hebt bezocht. Als je erop klikt, krijg je de foto’s te zien die je ergens lokaal hebt opgeslagen. De winnaars gingen naar huis met een Nokia Lumia 925. Enkele foto’s vind je hier.

In Mons won Pierre Poliakoff met zijn app “Lady Birds and strawberries”. De app is een soort variant van PacMan. Een lieveheersbeestje moet aardbeien vangen en opletten dat het niet wordt opgegeten door grote mieren. Foto’s van Mons staan hier.

De Superhackathon is een initiatief van de groep Developer & Platform Evangelism van Microsoft België in samenwerking met de Microsoft Innovation Centers, HUBrussel, VIVES Kortrijk en BetaGroup.

Makkelijker integratie met Facebook

Overigens goed nieuws voor ontwikkelaars van apps voor Windows 8/8.1 en Windows Phone 8: zij krijgen toegang tot de Facebook Login APIs en documentatie. Daardoor kunnen ontwikkelaars het zo regelen dat mensen via hun Facebook account de app openen, met hun Facebook contacten een spel spelen of eenvoudig foto’s bekijken en delen, binnen de context van een bepaalde app. Facebook Login voor Windows 8 is klaar voor gebruik, van de Facebook Login voor Windows Phone 8 is de betaversie beschikbaar. Meer informatie hierover staat hier.

Voorgesteld: De nieuwe Kinect for Windows

Later dit jaar zal de nieuwe Xbox One op de markt komen, vergezeld door een fonkelnieuwe Kinect sensor. Heugelijk nieuws, want velen onder jullie zitten hier al enige tijd op te wachten. Dat er eveneens een nieuwe Kinect for Windows werd aangekondigd maakt dit nieuws alleen nog interessanter!

 

image

Volgens Microsoft zullen de precisie en de intuïtieve responsiviteit van deze nieuwe sensor zorgen voor een versnelling van de ontwikkeling van stem- en bewegingsgestuurde ontwikkelingen voor PC.

Zo zal de nieuwe Kinect onder meer een HD-camera aan boord hebben met een bijhorende microfoon die omgevingsgeluiden filtert. Hierdoor wordt het mogelijk om, zelfs in drukke ruimtes, de stem van één persoon te onderscheiden in een groep. Verder zullen veel preciezere bewegingen en details, zoals een kleine rotatie van de pols, lichaamspositie (inclusief delen van de hand) en zelfs de plooien in kledij kunnen worden gedetecteerd.

Het bereik van de Kinect werd ook uitgebreid. Zo is het nu mogelijk om een grotere ruimte te “overzien” (60% groter dan voordien). Ook kunnen er meer, en met een hogere precisie, lichaamspunten worden getraceerd. De toevoeging van een actieve Infrarood-sensor moet deze kenmerken nog verder verbeteren, ongeacht de belichtingsomstandigheden. Zelfs meting van de harstslag aan de hand van de verkleuring van de huid, gezichtsexpressies, etc… moeten mogelijk zijn nu, en dat tot 6 personen tegelijk.

 

https://micvlaanderen.files.wordpress.com/2013/06/50a7d-xbox_one_kinect_heart_rate.jpg

 

Deze vernieuwde kenmerken zorgen voor een groot potentieel binnen de gezondheidszorg. Laat uw fantasie maar de vrije loop!

Verschillende ICT start-ups in healthcare, die tot het MIC netwerk behoren, hebben hun applicatie gebaseerd op Kinect. Hierbij denken we aan Kiné@Home, Family Eye en ook verschillende toepassingen binnen hogescholen en ziekenhuizen

Interesse of ideeën ivm de Kinect? Contacteer ons zeker!

 

Om up-to-date te blijven ivm de Kinect for Windows kan je volgende blog volgen: KINECT

Startup in de kijker

Elke maand zet MIC Vlaanderen een startup in de kijker!  Deze keer stellen we Porphyrio voor, een onderneming die SaaS gebaseerde software ontwikkelt voor management support van moderne veehouders en veehouderijmanagers.
Maak kennis met de oprichters van de startup in de kijker! 

 

  1. Naam van de startup

Logo_Porphyrio_Full_300ppi

Porphyrio BVBA

2. Namen van de oprichters & contactgegevens

Kristof Mertens – kristof.mertens@porphyrio.com 
Bart Kemps – bart.kemps@porphyrio.com
Bart De Ketelaere /
Josse De Baerdemaeker

3. Sinds wanneer bent u gestart?

08.03.2013

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?

Wij (Bart & Kristof) hebben 10 jaar onderzoek gedaan in het universitaire kader. Tijdens en na ons doctoraat hebben we binnen onze afdeling aan de KU Leuven steeds de vrijheid gekregen om onze eigen route min of meer uit te stippelen. Eigenlijk waren we na ons doctoraat eerder intrapreneurs.

Na vele jaren van onderzoek met en voor industriële partijen, is het zelf opstarten van een onderneming voor ons eigenlijk de “logische” volgende stap: we zitten nog steeds in hetzelfde thema (data analyse van complexe biologische processen), maar het kader is veranderd naar een commerciële setting.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van uw startup.

Porphyrio ontwikkelt SaaS gebaseerde software voor management support van moderne veehouders en veehouderijmanagers. Door de massa aan productiegegevens, zoals bijvoorbeeld voerverbruik, waterverbruik, eiproductie, melkproductie, melkkwaliteit, groei,…, die minstens dagelijks geregistreerd worden, automatisch te analyseren en om te zetten naar relevante management informatie, voornamelijk onder de vorm van Early Warning bij opkomende ziektes of technische problemen, helpen we de veemanager om de gezondheid, het welzijn en daarmee de prestaties van zijn dieren en de kwaliteit van de producten te verbeteren. Zo haalt hij een hoger rendement uit zijn “productie apparaat”. We doen dit, of zullen dit doen, voor kippen, koeien en varkens.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?

Het idee van Early Warning is de basis geweest van het doctoraat van Kristof, dat in 2005 is gestart. Binnen het labo an de KU Leuven ontwikkelden wij nieuwe sensoren voor meten van kwaliteit van bijvoorbeeld eieren. Registreren van die kwaliteit is belangrijk en interessant, maar het besef was er toen al dat iets gedaan moest worden met die sensorgegevens: feedback naar de veehouder om iets te zeggen over de gezondheid/prestaties van zijn dieren. Na de ontwikkeling van de intelligente algoritmes tijdens het doctoraat, hebben we binnen Bryo het Cloud idee verder uitgespit en werd snel duidelijk dat dit the way to go was.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het opstarten van uw onderneming?

Wij hebben oplossingen voor kippen, koeien, varkens, en kunnen nog werken op druiven (voor wijn), of tomaten of… Maar dat gaat natuurlijk niet allemaal tegelijk. Grootste uitdaging is/was maw de juiste focus vinden. Die lijken we nu beet te hebben met legkippen. En bij die focus hoort natuurlijk de juist positionering binnen de nichemarkt: wat is onze waarde, en wie is er binnen het ecosysteem dat de veehouderij toch wel is, bereid die waarde te betalen. Met andere woorden, aan welke speler in dat ecosysteem leveren wij met ons systeem de meeste waarde? En terwijl je die denkoefening doet, zoek je naar klanten en probeer je de eerste betalende klanten binnen te halen.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

We hebben nu de focus gevonden. We toetsen dit in de komende maanden verder af in de markt, hetgeen bewezen moet woren met enkele verkopen. Op basis hiervan wordt een business plan en invsteerdersdossier uitgewerkt voor een kapitaalinjectie. Milestones voor dit jaar zijn dus nog: business plan en eerste kapitaalronde, gepaard gaand met eerste aanwervingen.

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

In termen van reputatie, dé referentie worden in de analyse van gegevens van complexe productieprocessen. In termen van markten willen we binnen elke markt de gegevens van minimum 5% van de dieren op de wereld verwerken. Later willen we ook naar andere sectoren zoals de wijnbouw. De uitdaging zal zijn om bij het betreden van nieuwe sectoren, snel met een degelijke oplossing te komen. Snelheid van marktpenetratie is uiterst belangrijk. Hiervoor moeten we binnen het bedrijf de nodige kristische massa hebben, zowel in termen van kennis als in termen van profielen.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Verzamel of bouw een ecosysteem rond uw (toekomstige) onderneming. Spreek met zoveel mogelijk mensen over uw idee, betrek mensen die een meerwaarde kunnen betekenen er concreet bij (aandelen?). Alleen trek je het niet. Maar let wel, je kan jezelf “overnetwerken”. Maar het belangrijkste advies: ga ervoor!  

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van uw startup ambities?

Via MIC hebben we onze Cloudarchitectuur met Azure experts kunnen aftoetsen en bijschaven. Verder is MIC nuttig als bron van allerhande informatie en matchmaking/doorverwijzing.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee kan helpen om uw start-up te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding, resources, ondersteuning, klanten, …)

Ervaringen met IBM cognos, al dan niet binnen Azure. Funding informatie specifiek voor IT zijn ook steeds welkom.

Quantified Self – Conclusie

Christel De Maeyer

 

We hebben nu in een aantal artikels een bepaalde niche bekeken binnen het domein van self-tracking – Quantified Self;  met name de armband Body Media en het slaapmonitoring toestel myZeo.

Binnen het domein van Self-tracking komen heel veel apps en devices in de markt. Deze gaan van gadgets tot het meer professionele werk en daardoor hun ingang vinden in de preventieve zorg en de e-health. Veel van de gadgets en apps zijn gratis en daardoor alleen al fijn om ze voor een tijdje te bekijken en te gebruiken. Het is interessant om ze te evalueren en de gelijklopende kenmerken te ontdekken, de variëteit te ontdekken. Wat willen ze bereiken, hoe zijn de apps opgebouwd enzovoort?

Er zijn een aantal aspecten die we hier niet aangeraakt hebben maar toch belangrijk zijn om ook te bekijken en niet te vergeten. Privacy is er één van. Door het gebruik van deze apps en toestellen laat de gebruiker een enorme digitale footprint achter. We zien eigenlijk twee soorten van verzameling van data in een online omgeving. Er is de passieve verzameling; dit gebeurt door het gebruik van cookies bij websites, ook verschillende search-engines zijn passieve trackers maar er zijn ook andere sites die je internetgedrag bijhouden.

 

 

Verder is er ook de actieve tracking, waar de gebruiker spontaan een spoor achterlaat zoals zijn update’s op Facebook, Twitter, Foursquare, Flickr en andere sociale netwerken. Hier spreken we over een actieve participatie. Al deze data vormen de mogelijkheid om een digitaal profiel op te bouwen.

Al die data staan meestal op de servers van de bedrijven die de software of service aanbieden, en zijn dus eigenlijk eigenaar ervan. Deze data kan al dan niet in ons voordeel gebruikt worden. Dit opent dan ook een heel ander debat over het Quantified Self en in het algemeen over de privacy op het internet. Zoals altijd zijn er positieve en negatieve aspecten binnen deze services en aangeboden technologie.

Een positief aspect is dat er in de toekomst, via deze data, voorspellingen kunnen gedaan worden, bepaalde patronen ontdekt worden, die ons kunnen helpen om sneller in te grijpen naar aanleiding van bepaalde events in ons leven. Dit kan op individueel niveau maar ook op een populatie niveau.

Indien je, door een aggregatie te doen van alle data die je verzamelt als gebruiker, in één opslag kan zien wanneer er bepaalde events gebeuren kan je aan de hand van je digitale geschiedenis ook een roadmap maken voor de toekomst. ‘A roadmap to a more happy life’.

 

 

De data op individueel niveau analyseren kan ook heel ontnuchterend zijn. Het geeft misschien niet het beeld weer dat je van jezelf had. Dit kan zowel op een positieve manier als op een negatieve manier zijn. De apps en devices hebben geen emoties en kunnen dus heel rauw overkomen. Er is geen empathie, en het kan op die manier ook het zelfvertrouwen aantasten, maar ook positief beïnvloeden. Er zijn altijd de twee zijdes aan deze oplossingen waar een gebruiker ook wel bewust van moet zijn. Dit blijken dan ook redenen te zijn waarom een gebruiker zichzelf niet continue zal tracken, of sommige zaken liever opvolgt dan andere omdat er zo een positiever beeld gevormd wordt. Wanneer er een negatief effect is zal er sneller gestopt worden met het tracken van bepaalde parameters. Dit is allemaal afhankelijk van de persoonlijkheid uiteraard!

Al deze toepassingen staan nog in het begin van hun ontwikkeling. Allicht zal er nog veel veranderen in dit domein; vernieuwing, verbetering, nog meer aangepast naar de gebruikers. Maar het zal in ieder geval niet zomaar mee weg te denken zijn uit de digitale wereld! Stay tuned dus!

 

 

 

Hierbij nog een literatuurlijst – websites en apps die je nader kan bekijken, en je eigen gedrag even meten op verschillende vlakken.
Boeken:
The creative destruction of Medicine, Dr. Eric Topol
Mobile Persuasion, dr. BJ Fogg
The promise of sleep, Dr. Dement
Websites:
http://www.bjfogg.com/
http://quantifiedself.com/
http://www.personalinformatics.org/
Service and products
http://www.patientslikeme.com/
http://curetogether.com/
https://www.23andme.com/
http://www.scanadu.com/
http://www.bodymedia.com/
http://lark.com/products/larklife/experience
http://www.fitbit.com/
https://jawbone.com/
http://www.myzeo.com/sleep/
Apps
GPS for the soul – are you balanced? Stressed or in sync?: http://www.heartmath.org/
The Eatery – crowdsources eating evaluation: https://eatery.massivehealth.com/
Lift – keep track of your habits: http://lift.do/

Hack your lifestyle

Christel De Maeyer

Hoe hack je je levensstijl met slaapmonitoring?

Zoals reeds vermeld in eerdere artikels, startte ik in zomer 2010 met mijn slaap te monitoren via het myZeo toestel. Dit heb ik dagelijks gedaan gedurende een periode van iets minder dan 2 jaar. Vandaag monitor ik nog steeds mijn slaap maar nu met het Body Media toestel. Het myZeo toestel werkt met een hoofdband en sensoren die op je voorhoofd zitten en na die bijna 2 jaar tracking was ik blij om eindelijk ook terug zonder hoofdband te slapen, dus vandaar de break nu. Maar de slaap blijft me boeien en vandaar dat ik het, hoewel minder gedetailleerd, nog altijd nakijk. Wat daarbij mooi is om te zien, is dat mijn slaap heel stabiel blijft.

Waarom zo lang slaap monitoren?

Eerst en vooral was er het onderzoek dat ik had opgezet. Dit motiveerde me om verder mee te doen met mijn deelnemers om ook voor mezelf verdere evoluties te kunnen bekijken. Dat mijn eigen gebruik ook het nodige vertrouwen bij de deelnemers opwekt, spreekt voor zich.

Een andere reden om zolang slaap te monitoren is om een breder beeld te krijgen over jezelf, welke periodes je beter slaapt en welke niet. Hoe slaap je als je ziek bent? Kan er dan een correlatie gevonden worden met diepe slaap en REM slaap? Of hoe krijg je veel meer inzicht in slaap in het algemeen? Het geeft in ieder geval de mogelijkheid om patronen te ontdekken en daarbij te leren hoe je ermee kan omgaan om je leven aangenamer en productiever te maken, of zelfs om er gelukkiger van te worden!

 

We weten allemaal dat een goede nachtrust wonderen doet en ons mentaal veel sterker maakt. We kunnen dan beter tegen een stootje, kunnen helderder denken en we zijn er zelfs productiever door. Slaap is uiteraard heel persoonlijk en wordt door iedereen anders ervaren. Ik deel graag mijn eigen ervaringen en aanpassingen die er voor zorgen dat ik er naar uitkijk om te gaan slapen en mijn leven echt veel aangenamer hebben gemaakt.

Eén nadeel is dat ik tamelijk veel reis waardoor ik veeleisend word over hotelkamers, ook in het buitenland. Het is iets waar ik altijd naar kijk; een goede bed- en matraskwaliteit, (drukte van) omgeving, en dergelijk zaken meer.

De verschillende stappen in slaapkwaliteit

Tegenwoordig wordt er veel aandacht besteed aan matrassen, kussens en slaap hygiëne. Dit laatste is niet zo’n mooie benaming maar veeleer ook een algemene noemer om er op te duiden dat een slaapomgeving gebruikt moet worden voor wat ze dient, namelijk slapen, en niet om een entertainmentkamer te zijn. Met andere woorden, geen rommel in de kamer of televisies, geluidsinstallaties, telefoons en boekenkasten. Dit zijn allen afleiders om te gaan slapen. Bij Body Media bijvoorbeeld gaan ze er vanuit dat je slechts twee dingen doet in je slaapkamers, nl. seks hebben en slapen.

Verder is er ook onderzoek naar veranderingen in de slaapomgeving. Een investering in een nieuwe matras gaf onmiddellijk resultaat. In plaats van 8 à 9 keer per nacht wakker te worden, werd dit al beperkt tot 3 à 4 keer per nacht. En verder blijkt de kamer best volledig verduisterd te zijn, er is best geen extra verwarming (dus kamertemperatuur) en verder een zo minimalistisch mogelijke inrichting.

Nog belangrijker is het ontdekken van je levensritme en de impact van verschillende elementen die slaap beïnvloeden zoals alcohol, roken, koffie, late of zware maaltijden, late inspanningen zowel fysiek als mentaal. Deze spelen allemaal een rol binnen het optimaliseren van je slaap. Het is aan jezelf om te experimenteren met alles en dan er het beste uit te halen en aan te passen waar nodig.

Voor mezelf heb ik drie dingen bijna volledig gebannen uit mijn leven, dat is koffie, alcohol en roken. Alcohol had een enorme invloed op mijn slaap en reduceerde mijn diepe slaap en REM enorm, vooral als het meer dan één glas is, maar zelfs bij kleine inname, heeft dit al een grote impact en slaap ik veel onrustiger. Koffie is enkel nog bij het ontbijt iets waar ik naar uitkijk, daarna is er geen koffie meer.

Regelmaat, regelmaat, regelmaat

Een mens is een gewoontebeest, en daar ben ik het perfecte prototype van, weliswaar met kleine afwijkingen her en der.

Bij slaapoptimalisatie is het belangrijk om op ongeveer dezelfde tijdstippen per dag (in de mate van het mogelijke) te gaan slapen en op te staan, vooral het opstaan op hetzelfde uur is belangrijk. De reden waarom mensen op maandag meestal heel moe zijn, is omdat er een ander ritme wordt toegepast in het weekend. Dan slapen mensen vooral langer maar slaaptekort inhalen in het weekend is dus geen goed idee!

Door de toepassing van de reeds beschreven “quantified self”-methodes is het ontwaken een natuurlijk proces geworden. Er is geen wekker meer nodig om me wakker te maken; uurwerken en wekkers dienen enkel nog als referentiepunt als ik al eens wakker word gedurende de nacht. Het ontwaken gebeurt tussen 7.00 en 7.30 en het slapen gaan gebeurt tussen 10.30 en 11.00. Mijn gemiddelde slaap duurt 7.30 minuten tot 8.00, diepe slaap varieert tussen 45 tot 50 minuten, en REM 1u30 – 1u45 minuten, en val in slaap binnen de 5 minuten. Wakker worden tijdens de nacht, gebeurt 3 tot 6 keer, bewust of onbewust.

De ochtend is voor mezelf de meest productieve periode, en ook het beste moment om geconcentreerd te werken, beslissingen te nemen, belangrijke zaken af te handelen. Tussendoor probeer ik wat te bewegen, even te gaan lopen en tai chi sessies te doen van enkele minuten. Na de lunch, als het kan, een powernap doen die meestal een 30-tal minuutjes duurt. Deze heb ik ook een lange tijd gemeten en het goede hier is dat ik bijna onmiddellijk in REM ga, wat me helemaal herbront voor de namiddag. Tegen de late namiddag is er een periode van afbouw en werk ik andere zaken af die kortere aandacht nodig hebben of staan er verplaatsingen op mijn agenda.

Verder probeer ik bij het opstaan dat ene, lekkere tasje koffie te maken, na te denken over één doelstelling die ik moet bereiken die dag en probeer me daar aan te houden. Al wat er bij komt maakt me meer gelukkig.

 

Maaltijden worden op zelfde tijdstippen genomen, en afgestemd op mij biologische klok.

Kortom, dit alles zorgt voor een levensstijl van regelmaat in de mate van het mogelijke, met af en toe afwijkingen die het dagdagelijkse leven toch nog kleur geven.

Een kleine nota ter zijde: 15 jaar geleden had ik dit niet kunnen doen, de behoefte was er niet, mijn invulling van het leven was anders. Ik was toen veel minder bewust met al deze zaken bezig tot het plots nodig was en het zulk een goed gevoel creëerde dat ik van de structuur begon te houden. myZeo heeft me dus vooral bewust gemaakt van mijn (ontbreken van) regelmaat en heeft sterk geholpen om verdere optimalisatie te kunnen doen.

Ziektebeeld en diepe slaap

Na de lange periode van monitoren en hierbij mijn gemiddelde diepe slaap goed te (leren) kennen, zag ik op een bepaald moment een spectaculaire stijging van mijn diepe slaap. Deze liep op naar twee uur en meer en toch voelde ik me zo moe in de morgen. Mijn huisarts weet dat ik mezelf op deze manier monitor en vindt het heel interessant, dus heb ik hem gebeld met het nieuws. Hij nam bloedstaal van me af, en daaruit bleek dat er een infectie aanwezig was. Door de snelle respons (en daardoor het snel toedienen van de juiste medicatie) is mijn diepe slaap terug snel genormaliseerd.

Deze anekdote vertel ik al eens tijdens Quantified Self meetings en dan komen er automatisch ook andere verhalen naar boven bij anderen die gelijkaardige ervaringen hebben. Opgepast, myZeo is geen medisch toestel, het is dus ook geen diagnose toestel. Je kan vaststellingen doen na een lange periode van monitoring omdat de vaste patronen zich dan verduidelijken. En als er dan plots afwijkingen zijn kan je best overleggen met je huisarts over de resultaten van je monitoring.

 

Ter info: slaapkwaliteit
REM = Rapid Eye Movement, de droomfase, mentale recuperatie
Diepe slaap = fysieke recuperatie
Al wat daar tussen ligt is lichte slaap en eigenlijk te verwaarlozen in dit verband. Kwalitatieve slaap is meestal 1/3 van mijn totale slaapuren.
%d bloggers liken dit: