Site-archief

FamilyEye in de pers – Ondernemen kan je altijd!

Lees hier het artikel in jpg formaat.

FamilyEye in de persmet lijnen

fe_logo_cLR

Bron: Voka Magazine, 21 juni 2013

Startup FamilyEye in de pers – Sterk staaltje Vlaamse innovatie

FamilyEye in de pers

Bron: De Zondag, 21 april 2013

Startup in de kijker

1. Naam van de startup

clip_image002

2. Namen van de oprichters & contactgegevens

Sylvie De Smet: 0495/30.67.17 –  sylvie@familyeye.be

Natasha Dewaele: 0491/22.18.04 – natasha@familyeye.be

3. Sinds wanneer bent u gestart?

1/1/2013

4. Wat heeft u gedreven om zelf te gaan ondernemen?

Mensen op een innoverende manier vooruithelpen in de toekomst.

5. De “elevator pitch” van uw startup: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van uw startup.

FamilyEye heeft een systeem ontwikkeld om mensen langer zelfstandig te laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. 

Het product bestaat vandaag uit drie pijlers: valdetectie, activiteitenmonitoring, sociaalcontactgedeelte.

Binnen de markt van de valdetectie is FamilyEye innovatief doordat de zorgbehoevende geen enkele manuele actie dient uit te voeren op het ogenblik dat er zich een val voordoet. Verder dient de zorgbehoevende ook niets bij zich te hebben of te dragen.

De unieke manier van werken werd gepatenteerd.

Hoe werkt het nu precies?

Een camera registreert de val en stuurt de nodige waarschuwingen naar de op voorhand geprogrammeerde contactperso(o)n(en). Op het moment dat de melding binnenkomt kan de externe persoon live contact opnemen met de zorgbehoevende om heel snel de ernst van de situatie te kunnen inschatten en de juiste acties te ondernemen.

Vanuit de module activiteitenmonitoring kan het leefpatroon van de zorgbehoevende in kaart gebracht worden. Dit biedt de mogelijkheid om in een zeer vroeg stadium zaken te detecteren en een aantal handelingen in vraag te stellen. Op die manier kan er heel preventief gehandeld worden.

FamilyEye biedt ook de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden vanuit de zetel.

Via om het even welk device (smartphone, tablet, televisie, …) kan er met een eenvoudige druk op de foto van de contactpersoon een gesprek opgestart worden, dit zowel visueel als auditief.

Door zijn toegankelijkheid is het in iedere situatie inzetbaar. Dit zowel voor wat de kostprijs betreft als de eenvoud van installatie

FamilyEye biedt gemoedsrust. Dankzij patroonopvolging, sociaal contact en automatische valdetectie is FamilyEye de perfecte partner in huis.

6. Hoe is het idee ontstaan voor uw oplossing/applicatie?

Dagdagelijks werd Natasha, vanuit haar functie binnen de sociale sector, geconfronteerd met noodsituaties bij hulpbehoevenden. Dit waren zowel valincidenten als het isolement bij ouderen. Op vandaag zijn er heel wat hulpmiddelen voor handen voor wat betreft valdetectie, maar de praktijk leert ons echter, dat om welke reden ook, deze niet altijd even doeltreffend blijken te zijn.

Vanuit die gedachtegang om de hulpbehoevende automatisch te kunnen helpen zonder dat die enige actie dient te ondernemen, zijn we op het idee gekomen om het systeem van FamilyEye te ontwikkelen.

Met de perfecte match tussen de ervaring uit de sociale sector van Natasha en de IT- en salesachtergrond van Sylvie werd FamilyEye een feit.

7. Wat zijn de grootste uitdagingen die u als ondernemer heeft ervaren bij het opstarten van uw onderneming?

Tot op heden hebben we niet echt voor onoverkomelijke uitdagingen gestaan. Het enige waar we mee geconfronteerd werden was het vinden van een betaalbare kantoorruimte.

Er zijn heel wat kantoorruimtes te huur, maar die zijn dan telkens groot en prijzig. Ook pin je jezelf dan meestal vast op een jarenlang contract.

Op vandaag hebben we de keuze gemaakt voor het bedrijvencentrum te Veurne die ons alle faciliteiten biedt als startup.

8. In welk stadium staat uw startup nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Het product FamilyEye gaat eind deze maand in test in diverse omgevingen. Dit alles gebeurt in een zeer nauwe samenwerking met OCMW Kortrijk.

9. Wat zijn uw ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

Door de uitbreiding van FamilyEye een totaalpartner worden voor zorgactoren in binnen- en buitenland.

10. Welk advies/adviezen wil u graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Laat u omringen door de mensen uit de sector waarin u actief wil zijn en die een meerwaarde zijn voor u. Zij kunnen u verder op weg helpen en de juiste input geven binnen de fase waar u zich bevindt.

11. Op welke manier levert MIC Vlaanderen voor u concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van uw startup ambities?

Het netwerk dat aangeboden wordt is goud waard voor ons als startup.

Op een heel korte termijn werden we overal geïntroduceerd, dit zowel binnen de privésector als bij de overheid.

Maar zeker ook niet te vergeten is het MIC een ideale sparringpartner op alle mogelijke momenten.

12. Heeft u nog specifieke noden waar het MIC Vlaanderen community u mee kan helpen om uw start-up te ondersteunen (b.v. op zoek naar funding, resources, ondersteuning, klanten, …)

Het uitbreiden van contacten is vast en zeker een meerwaarde, hierbij denken we bijvoorbeeld aan tussenleveranciers naar ziekenhuizen, rusthuizen, …

%d bloggers liken dit: